Lid worden

Je hebt interesse in scouting en wilt lid worden? Neem in dat geval eerst contact op met de teamleid(st)er van de speltak van de desbetreffende leeftijdscategorie. Dat kan via het contactformulier op de site bij de desbetreffende speltak. De teamleid(st)er zal dan contact met je opnemen en een afspraak maken voor een eerste kennismaking.

Je komt eerst een maand kijken voordat je besluit of je wilt blijven. Als je besluit te blijven dien je het inschrijfformulier in te laten vullen door je ouders. Als je gegevens dan doorgegeven zijn aan de ledenadministratie krijg je vanzelf bericht dat je lid bent van scouting Nederland. Ook ontvang je een brief van de penningmeester hoe contributie te betalen.

Contributie

Jeugdleden die bij onze groep komen mogen altijd de maand waarin ze de eerste keer komen meedoen en de daarop volgende volle maand, geheel vrijblijvend meedoen zonder dat daar van de zijde van de ouders (financiële) verplichtingen tegenover staan.
Na die tijd, als er gebleken is dat het nieuwe lid zich thuis voelt binnen de Scouting Nuth, volgt er een brief van de penningmeester, waarin aangegeven staat hoeveel en hoe er contributie betaald kan worden.

Momenteel bedraagt de contributie:

Speltak

Per Maand

Per Jaar

Bevers

€ 8,-

€ 96,-

Welpen

€ 8,-

€ 96,-

Scouts

€ 8,-

€ 96,-

Explorers

€ 8,-

€ 86,-

Roverscouts

€ 12,-

€ 144,-

Pivo +

€ 9,50

€ 114,-

Per 01-01-2014 maken wij uitsluitend nog gebruik van automatische incasso's.

Bankgegevens:
Rabobank Nuth, rekeningnummer: NL 77 RABO 0137 7481 75
t.n.v. Scouting Nuth
o.v.v. 'naam lid', 'speltak' (bv.: Bas Bos, Bevers)

Afmelden lid

Je wilt je afmelden als lid? Dat vinden we jammer.
Om je af te melden dienen je ouders dit persoonlijk te doen bij de teamleid(st)er van je speltak. Daarna dienen ze het mutatieformulier in te vullen.

Zorg ervoor dat alle gegevens juist zijn ingevuld, anders kunnen we de afmelding niet in behandeling nemen. Een afmelding gaat altijd in per de laatste van de lopende maand.

Pas ontvangst van de afmelding vervalt de contributieplicht. Er wordt geen contributie geretouneerd. Je ontvangt van ons een bevestiging dat het lidmaatschap is beëndigd.

Subidie regelingen

Ontbreken de financiële middelen voor deelname aan Scouting? Er bestaan diverse subsidie mogelijk voor financiële minima.
Klik op de onderstaande links voor meer informatie of neem contact op met betreffende teamleid(st)er voor meer informatie.